Disclaimer

Download 1
Don-Neo Technologies zorgt er voor de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Download 2
Don-Neo Technologies kan de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, zonder voorafgaande berichtgeving. Don-Neo Technologies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Download 3
Don-Neo Technologies is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Download 4
Don-Neo Technologies behoudt zich het recht voor om u de toegang tot webpagina’s en/of bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te ontzeggen. In aansluiting daarop kan Don-Neo Technologies de toegang tot de webpagina monitoren.
Download 5
U zult Don-Neo Technologies, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden worden ondernomen ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s.